Trường Phái Lập Thể

Trường Phái Lập Thể (1908 - 1914)

Trào lưu nghệ thuật lập thể bắt đầu ở Paris vào khoảng năm 1907. Nổi bật nhất là Pablo Picasso và George Braque, những nghệ sỹ lập thể đã phá vỡ truyền thống đã tồn tại hàng thế kỷ trước bằng việc loại bỏ điểm nhìn đơn trong tranh của họ. Thay vào đó, họ sử dụng một hệ thống phân tích trong đó một vật thể ba chiều được bẻ vỡ và mô tả từ một vài điểm nhìn khách nhau trong cùng một lúc.

Trào lưu được diễn đạt như là "một phương pháp mô tả thế giới mới", và đồng hoá các ảnh hưởng từ bên ngoài, chẳng hạn nghệ thuật châu Phi, hay các lý thuyết về tự nhiên mới, chẳng hạn "Thuyết tương đối" của Einstein.

Trào lưu lập thể thường được chia thành 2 thời kỳ: Thời kỳ Lập thể phân tích (1907-1912) và Lập thể tổng hợp (1913-1920s). Lập thể phân tích cố gắng đưa ra vật thể như được nhận thức bằng trí tuệ chứ không phải là sự nhận biết bằng mắt. Lập thể tổng hợp tạo ra các tác phẩm được sáng tác bởi hình thức đơn giản hơn với những màu sắc tươi sáng hơn. Những nghệ sỹ tiêu biểu khác của Trào lưu nghệ thuật lập thể bao gồm Robert Delaunay, Francis Picabia, Jean Metzinger, Marcel Duchamp và Fernand Leger.

Những nghệ sỹ tiêu biểu: George Braque, Fernand Leger, Sir Jacob Epstein, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Juan Gris.

Painting Orientation

Sort by: Results per page:
Chưa có sản phẩm nào


Hỗ trợ

0913 900 525